Acceder al contenido principal

Descrición

A incorporación de novas tecnoloxías na empresa permite xerar información moi valiosa. Pero esta información só resulta de utilidade se se xestiona coas ferramentas axeitadas.

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

Queres Tecnologías S.L.

Rúa Vulcano nº1, Oleiros (A Coruña)
Tlfn: 981909010

[{"razon_social":"Queres Tecnolog\u00edas S.L.","enderezo_social":"R\u00faa Vulcano n\u00ba1","localidade":"Oleiros","telefono":"981909010","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Queres Tecnolog\u00edas S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Oleiros