Acceder al contenido principal

Descrición

Sistema de información integral que aproveita os datos recompilados diariamente para xerar información nova que permite mellorar a xestión e sostibilidade económica e ambiental, aumentando e mellorando a calidade da produción e do medio ambiente. Tamén permite anticiparse á aparición de enfermidades mediante a aplicación dun modelo matemático que utiliza información meteorolóxica recollida por unha rede de estacións combinada cunha rede sensorial (WSN). Desta forma optimizase o uso de produtos fitosanitarios e permite aforro de custos e redución da huella do carbono.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

IDOM

Av. Lugo 151-153, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981554391

[{"razon_social":"Enxe\u00f1eiros e Arquitectos Consultores IDOM S.A.","enderezo_social":"Av. Lugo 151-153","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981554391","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"IDOM"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela