Acceder al contenido principal

Descrición

Contidos dixitais de lingua e literatura galega para ser utilizados no entorno do programa Abalar da Consellaría de Cultura e Educaicón.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Rúa Dr. Marañón, 12 baixo, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986214888

[{"razon_social":"Edici\u00f3ns Xerais de Galicia, S.A.","enderezo_social":"R\u00faa Dr. Mara\u00f1\u00f3n, 12 baixo","localidade":"Vigo","telefono":"986214888","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Edici\u00f3ns Xerais de Galicia, S.A."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo