Acceder al contenido principal

Descrición

Os grandes avances tecnolóxicos dos últimos anos modificaron o modelo de negocio tradicional convertindo as solucións de mobilidade nunha necesidade estratéxica da que as organizacións non se poden desvincular. Discalis Soluciones é líder no desenvolvemento de solucións de mobilidade que permiten flexibilizar a xestión das compañías, incrementar a produtividade e a eficiencia dos procesos de negocio, e reducir os custos. En liña coas directrices da empresa, dispoñemos de experiencia sobre as distintas plataformas existentes no mercado, ofrecendo: Solución completa, incluíndo as pasarelas de servizos web necesarias para a integración da solución de mobilidade cos sistemas existentes. Xeolocalización, servizos de navegación e asistencia en rutas. Lectura de códigos de barras mediante a cámara do propio dispositivo. Sincronización de datos para permitir a operación offline coa aplicación.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

DISCALIS SOLUCIONES

Rúa do Rouco nº 2, Oficina 6, Pontevedra (Pontevedra)
Tlfn: 902995789

[{"razon_social":"DISCALIS SOLUCIONES, S.L.","enderezo_social":"R\u00faa do Rouco n\u00ba 2, Oficina 6","localidade":"Pontevedra","telefono":"902995789","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"DISCALIS SOLUCIONES"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Pontevedra