Acceder al contenido principal

Descrición

O Servizo de Xestión do I+D del CLAG é un gabinete de asesoramento e titoría especializado á disposición dos asociados con ideas ou proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación, aos que lles ofrece un soporte técnico áxil e personalizado para conseguir un deseño acorde coas alternativas de financiamento público.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Clúster Audiovisual Galego (CLAG)

Edificio FEUGA - Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Sur, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981941792

[{"razon_social":"Cluster Audiovisual Galego","enderezo_social":"Edificio FEUGA - R\u00faa Lope G\u00f3mez de Marzoa, s\/n. Campus Sur","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981941792","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Cl\u00faster Audiovisual Galego (CLAG)"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela