Acceder al contenido principal

Descrición

As administracións autonómica, estatal e europea ofrecen axudas e subvencións para un amplo abano de proxectos e programas do sector audiovisual. Polo tanto o Clag desempeña unha labor de continua vixilancia sobre información dispoñible de convocatorias de axudas e subvencións que aproben medidas de apoio para o desenvolvemento da actividade empresarial.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Clúster Audiovisual Galego (CLAG)

Edificio FEUGA - Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Sur, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981941792

[{"razon_social":"Cluster Audiovisual Galego","enderezo_social":"Edificio FEUGA - R\u00faa Lope G\u00f3mez de Marzoa, s\/n. Campus Sur","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981941792","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Cl\u00faster Audiovisual Galego (CLAG)"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela