Acceder al contenido principal

Descrición

LibrePlan Audiovisual é unha adaptación sectorial de LibrePlan orientada á xestión da previsión e execución de custos durante o desenvolvemento de producións audiovisuais. O seu obxectivo principal é cubrir todas as etapas relacionadas coa definición do orzamento, planificación e seguimento, dende o punto de vista do control dos gastos. Permite seguir a execución dos elementos do orzamento comparado cos gastos reais proporcionando unha vsita dos custos comparado coas previsións, xunto con medicións da produtividade.

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

Clúster Audiovisual Galego (CLAG)

Edificio FEUGA - Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Sur, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981941792

[{"razon_social":"Cluster Audiovisual Galego","enderezo_social":"Edificio FEUGA - R\u00faa Lope G\u00f3mez de Marzoa, s\/n. Campus Sur","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981941792","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Cl\u00faster Audiovisual Galego (CLAG)"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela