Acceder al contenido principal

Descrición

O CLAG brinda de maneira sistematizada unha oferta formativa á que son moi receptivos os profesionais do sector. O CLAG pretende abordar esta oferta dende dúas perspectivas: a empresarial e a tecnolóxica. Polo que os programas de formación anual estrutúranse en dous plans independentes e complementarios: Plan Empresa e Plan Tecnolóxico. O Plan Empresa pretende proporcionar aos profesionais do sector audiovisual ferramentas de xestión na área financeira, legal, de comercialización e de marketing. O Plan Tecnolóxico ten como obxectivo formar aos técnicos do sector audiovisual nas tecnoloxías audiovisuais de última xeración.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Clúster Audiovisual Galego (CLAG)

Edificio FEUGA - Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Sur, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981941792

[{"razon_social":"Cluster Audiovisual Galego","enderezo_social":"Edificio FEUGA - R\u00faa Lope G\u00f3mez de Marzoa, s\/n. Campus Sur","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981941792","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Cl\u00faster Audiovisual Galego (CLAG)"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela