Acceder al contenido principal

Descrición

Estudo e identificación dos posibles mercados a onde dirixirse para iniciar ou ampliar a internacionalización dunha empresa. Identificación de provedores e clientes dos productos a vender no exterior. Promover a cooperación e as sinergias entre as empresas.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Clúster TIC Galicia

LOPE GÓMEZ DE MARZOA, EDIFICIO FEUGA, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 881939651

[{"razon_social":"Cl\u00faster TIC Galicia","enderezo_social":"LOPE G\u00d3MEZ DE MARZOA, EDIFICIO FEUGA","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"881939651","latitud":"42.8734","longitud":"-8.559","nome_entidade":"Cl\u00faster TIC Galicia"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela