Acceder al contenido principal

Descrición

A posibilidade de acceder a datos e ferramentas dende calquera lugar supón un paso ineludible para manter as organización modernas en situación de competir no seu mercado. En particular para os niveis xerenciais e directivos, e en xeral para todas aquelas funcións que se poidan beneficiar do traballo en mobilidade, é imprescindible dispor de solucións que resolvan estas novas demandas de uso, pero sempre sen descoidar algo tan esencial como é manter a seguridade dos sistemas de información. A mobilidade e a seguridade deben ser concibidas de forma conxunta.

Os sistemas de seguridade perimetral que protexen os nosos sistemas de información serán porta de entrada controlada para as conexións lexítimas que se producen nunha contorna de mobilidade. Só cun deseño global acadaranse solucións óptimas en funcionalidade, control e custo. Pero a mobilidade segura é incompleta se non se dispón de ferramentas que permitan administrar convenientemente os terminais, tanto smartphones como tablets. Por elo Crossnet, en alianza con fabricantes de tecnoloxía líderes no seu sector, ofrece solucións de xestión de dispositivos móbiles, que dan resposta a esta necesidade.

Prezo:
Nº de implementacións:

Caso(s) de éxito

  • Actividades sanitarias e de servizos sociais (1)

Provedor TIC

Crossnet

R/ Teixugueiras, 10 Entresuelo Oficina 8, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986132226

[{"razon_social":"Crossnet Ingenier\u00eda y Sistemas, S.L.","enderezo_social":"R\/ Teixugueiras, 10 Entresuelo Oficina 8","localidade":"Vigo","telefono":"986132226","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Crossnet"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo