Acceder al contenido principal

Descrición

SCADA modular para diversos sectores, utilizando tecnologías basadas en software libre:

  • gestión y monitorización de procesos industriales
  • gestión y monitorización de sistemas contraincendio y control de gases
  • gestión y monitorización de tráfico
  • domótica

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

DARZO Quality Open Solutions, S.L.

Río Anllóns, 19, Carballo (A Coruña)
Tlfn: 666601341

[{"razon_social":"DARZO Quality Open Solutions, S.L.","enderezo_social":"R\u00edo Anll\u00f3ns, 19","localidade":"Carballo","telefono":"666601341","latitud":"43.2088","longitud":"-8.69189","nome_entidade":"DARZO Quality Open Solutions, S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Carballo