Acceder al contenido principal

Descrición

ownCloud: é unha aplicación libre que permite o almacenamento en liña e aplicacións en liña (cloud computing), a solución en Software Libre a sistemas de almacenamento como dropbox e google drive, pero libr ey controlado por ti.

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

AGASOL

Rua Londres, 1 bajo, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 881107368

[{"razon_social":"Asociaci\u00f3n de empresas GAlegas de SOFtware Libre","enderezo_social":"Rua Londres, 1 bajo","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"881107368","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"AGASOL"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela