Acceder al contenido principal

Descrición

Plataforma de televisión dixital interactiva que permite o acceso a servizos de televisión IP, videoclub, música, gravacións, información, internet, noticias, mensaxes, xogos e outros servizos de información e entretemento. O desenvolvemento da plataforma é totalmente personalizable, permitindo ofrecer ao usuario final do sistema de todo tipo de contidos adicionais aos programas de televisión, como a información asociada, programación de gravacións na rede ou o no dispositivo final de usuario, servizos de streaming, compra de produtos, acceso a información en rede, integración con dispositivos persoais (segunda pantalla) e integración con outros dispositivos e sistemas, tales como automatización domótica (guest room control) ou telefonía IP, entre outros.

Arantia TV englobado nunha única plataforma de IPTV todos os servizos necesarios para atender as necesidades dos seus clientes en todo tipo de proxectos, incluíndo hoteis, hospitais, operadores, empresas e edificios residenciais, ademais de proporcionar novas ferramentas para mellorar as operacións do negocio.

Arantia TV ofrece aos operadores, empresas, edificios singulares e todo tipo de proxectos de edificación os elementos necesarios para a implantación de servizos de IPTV, Vídeo Baixo Demanda e todo tipo de servizos interactivos de valor engadido.

Unha plataforma aberta, escalable e totalmente personalizable de acordo coas necesidades de cada proxecto:

  • Arquitectura aberta deseñada para facilitar a implantación de novos servizos de IPTV e as labores de xestión e operación das aplicacións.
  • Arquitectura modular e escalable en número de dispositivos, usuarios e servizos.
  • Flexibilidade para soportar diferentes escenarios e modelos de negocio.
  • Interface de usuario totalmente personalizable e adaptable.

Para máis información póñase en contacto connosco ou consulte o enlace http://www.arantia.com/producto/arantia-tv

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Arantia

C/ Volta do Castro, s/n, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 902209040

[{"razon_social":"Arantia 2010, SLU","enderezo_social":"C\/ Volta do Castro, s\/n","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"902209040","latitud":"42.8646","longitud":"-8.5681","nome_entidade":"Arantia"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela