Acceder al contenido principal

Descrición

Tropa Verde incentiva a reciclaxe mediante recompensas directas aos cidadáns que se preocupan pola contorna. Cada vez que unha persoa acode aos puntos habilitados para reciclar (Puntos Limpos, Centros Socioculturais..) recibe un cheque con estrelas que pode trocar nunha plataforma web polas distintas recompensas coa que os establecementos patrocinadores contribúen a esta nova e eficaz forma de mellorar a calidade ambiental. A web de Tropa Verde SCQ é www.tropaverde.gal

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Teimas

Praza Pascual Veiga nº 7 Entr. A, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981523226

[{"razon_social":"Teimas Desenvolvemento, S.L.","enderezo_social":"Praza Pascual Veiga n\u00ba 7 Entr. A","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981523226","latitud":"42.8714","longitud":"-8.56025","nome_entidade":"Teimas"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela