Acceder al contenido principal

Sinapsys Business Solutions, S.L.

Desenvolvemento de software de xestión empresarial: ERPs, CRMs, BPMs, BSCs, DMSs Software de xestión de sistemas normalizados de calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais, seguridade da información, seguridade alimentaria, continuidade de negocio, responsabilidade social corporativa. Software de xestión de proxectos Software de xestión de producción Software de xestión de entidades de formación Software de xestión de consellos reguladores Software de xestión de laboratorios Software de xestión de empresas de construcción Software de xestión de empresas de distribución Software de xestión de empresas alimentarias Software de xestión de empresas de metal mecanica

Actualizado o: 09-09-2014

[{"razon_social":"Sinapsys Business Solutions, S.L.","enderezo_social":"Pza. Fernando Conde Montero R\u00edos, 9","localidade":"Vigo","telefono":"986120144","latitud":"42.2367","longitud":"-8.71887"}]

Pza. Fernando Conde Montero Ríos, 9
Vigo (Pontevedra)

Tlfn: 986120144
Fax: -