Acceder al contenido principal

Acio IT Consulting s.l.

Acio IT Consulting é unha consultora especializada no asesoramento a clientes institucionais e privados no segmento tecnolóxico e estratéxico, formada por profesionais con contrastada experiencia nas áreas de actividade da empresa. Acio IT Consulting desenvolve parte da súa actividade no ámbito TIC. Tanto a nivel nacional como a nivel galego, e a través dos seus partners, é coñecida pola súa participación en proxectos tecnolóxicos, en proxectos de implantación da Administración Electrónica e desenvolvemento e implantación de Redes Sociais Temáticas e Profesionais, en proxectos de clusters empresariais, no deseño de plans sectoriais de competitividade, de políticas de desenvolvemento económico e industrial, así como nos estudios sobre sistemas rexionais de innovación e os programas de fomento da I+D+i.

Actualizado o: 09-02-2012

[{"razon_social":"Rua Nova, n\u00ba 19, CC Pazo da Maza, entlo, oficina n\u00ba 5. 27001 Lugo","enderezo_social":"Rua Nova, n\u00ba 19, CC Pazo da Maza, entlo, oficina n\u00ba 5","localidade":"Lugo","telefono":"982984899","latitud":"","longitud":""}]

Rua Nova, nº 19, CC Pazo da Maza, entlo, oficina nº 5
Lugo (Lugo)

Tlfn: 982984899
Fax: 982984899