Acceder al contenido principal

Grupo Enxeñería de Sistemas Telemáticos

Provisión de todo tipo de servizos telemáticos. Desenvollvemento de e-aplicacións para diferentes tipos de plataformas: web, móbil, TV. Deseño de solucións de integración e interoperabilidade entre sistemas heteroxénos

Actualizado o: 20-02-2012

[{"razon_social":"Universidade de Vigo","enderezo_social":"EE Telecomunicacion","localidade":"Vigo","telefono":"986811962","latitud":"","longitud":""}]

EE Telecomunicacion
Vigo (Pontevedra)

Tlfn: 986811962
Fax: -

-