Acceder al contenido principal

PRODIMAR

Diseños Electrónicos e Informáticos, Prodimar, S. L. é unha empresa que fundamenta a súa actividade no desenvolvemento de solucións electrónicas e informáticas chave en man, dirixidas principalmente ao sector industrial e de servizos, abarcando todo tipo de actividades (téxtil, metalúrxica, alimentaria, seguridade, servizos portuarios,etc.). Para poñer en marcha este tipo de solucións é necesario integrar nun mesmo proxecto deseños de equipos electrónicos a medida, desenvolvemento de aplicacións informáticas de xestión, comunicacións e/ou control, e integración de equipos estándar (terminais industriais, escáneres de códigos de barras, impresoras de diferentes tipos, etc.). En Prodimar continuamos traballando e investigando para ofrecer a os nosos clientes os produtos máis innovadores e punteiros que se adapten ás súas necesidades. Traballamos para empresas en sectores moi variados, tales como o téxtil, metalúrxico, alimentario, madeireiro, servizos portuarios, loxística e distribución ou o transporte, entre outros. En todos eles ofrecemos servizos de consultoría á medida xunto cunha ampla gama de produtos.

Actualizado o: 17-09-2014

[{"razon_social":"DISE\u00d1OS ELECTR\u00d3NICOS E INFORM\u00c1TICOS PRODIMAR, S.L.","enderezo_social":"R\u00faa Enrique Mari\u00f1as Romero, 36. Planta 2\u00aa. Local 6-7","localidade":"A CORU\u00d1A","telefono":"981276300","latitud":"43.3391","longitud":"8.40403"}]

Rúa Enrique Mariñas Romero, 36. Planta 2ª. Local 6-7
A CORUÑA (A Coruña)

Tlfn: 981276300
Fax: 981276322