Acceder al contenido principal

Clúster TIC Galicia

O Cluster TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu o 31 de xaneiro de 2008 para reunir as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia. Desde a súa posta en marcha, o Cluster traballa para poñer en valor o macrosector TIC galego, impulsando a colaboración entre as empresas, aproveitando a capacidade tractora das máis grandes e a axilidade e capacidade para a innovación das de menor tamaño. Plenamente comprometido coa sociedade galega, o Cluster propugna o cambio de modelo produtivo cara unha economía baseada na innovación e a produtividade, capaz de crear riqueza e emprego de calidade.

Actualizado o: 04-08-2014

[{"razon_social":"Cl\u00faster TIC Galicia","enderezo_social":"LOPE G\u00d3MEZ DE MARZOA, EDIFICIO FEUGA","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"881939651","latitud":"42.8734","longitud":"-8.559"}]

LOPE GÓMEZ DE MARZOA, EDIFICIO FEUGA
Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlfn: 881939651
Fax: -