Acceder al contenido principal

Fundación TIC Lugo

A Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), é unha entidade, sen ánimo de lucro, promovida pola Deputación Provincial de Lugo. A Fundación TIC ten como obxectivo prioritario promover e levar a cabo actividades dirixidas ao fomento da educación, a investigación e o desenvolvemento das TIC, así como o impulso e consolidación da denominada sociedade do coñecemento ou sociedade da información, de maneira que se contribúa a mellorar a formación relativa a estas tecnoloxías na provincia de Lugo. Este obxectivo fundacional motivou a promoción e creación dun centro privado autorizado, pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para impartir ensinanzas de formación profesional de grao superior de Produción de audiovisuais, radio e espectáculos e de Realización de audiovisuais e espectáculos, que iniciou o seu funcionamento no curso 2003/2004.

Actualizado o: 08-02-2013

[{"razon_social":"Fundaci\u00f3n TIC Lugo","enderezo_social":"R\u00faa Frei Pl\u00e1cido Rei Lemos, s\/n","localidade":"Lugo","telefono":"982284667","latitud":"","longitud":""}]

Rúa Frei Plácido Rei Lemos, s/n
Lugo (Lugo)

Tlfn: 982284667
Fax: 982284687