Acceder al contenido principal

ítaca Software Libre, Sociedade Cooperativa Galega

Consultoría e Servizos informáticos de alto valor engadido con Software Libre

Actualizado o: 04-12-2017

[{"razon_social":"\u00edtaca Software Libre, Sociedade Cooperativa Galega","enderezo_social":"Rafael Alberti, 15 oficina C","localidade":"A Corua\u00f1","telefono":"881888370","latitud":"","longitud":""}]

Rafael Alberti, 15 oficina C
A Coruañ (A Coruña)

Tlfn: 881888370
Fax: -