Acceder al contenido principal

Fundación Pública Gallega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA)

Simulación/modelización aplicada á industria. Rendering. Soporte técnico para a explotación dos sistemas de cálculo. Soporte técnico de aplicacións de cálculo. Almacenamento de datos masivo. Xestión de proxectos de I+D+I. Desenvolvemento de aplicacións XIS e solucións asociadas.. Desarrollo e xestión de plataformas de e-Learning e ferramientas colaborativas. Acceso á Reds de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia.

Actualizado o: 04-03-2015

[{"razon_social":"Fundaci\u00f3n CESGA","enderezo_social":"Avda. de Vigo s\/n","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981569810","latitud":"0","longitud":"0"}]

Avda. de Vigo s/n
Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlfn: 981569810
Fax: -