Acceder al contenido principal

Grupo de Tecnoloxías Multimedia / Universidade de Vigo

Tecnoloxías da fala: recoñecemento e síntesis da fala, transcrición automática, recoñecemento de locutores. Tecnoloxías de imaxe e video: visión artificial para inspección automática de produtos, recoñecemento facial, monitorización de persoas, estimación demográfica (sexo, edade, accións, etc), sistemas de axuda a conducción (ADAS), sistemas biométricos. Procesamento de imaxe médica. Tecnoloxías de audio: medida de ruido, acondicionamento acústico

Actualizado o: 14-03-2013

[{"razon_social":"Universidade de Vigo","enderezo_social":"E.E.Telecomunicaci\u00f3n, Campus Universitario de Vigo","localidade":"Vigo","telefono":"986812680","latitud":"","longitud":""}]

E.E.Telecomunicación, Campus Universitario de Vigo
Vigo (Pontevedra)

Tlfn: 986812680
Fax: 986812116