Acceder al contenido principal

Studio XXI Producciones

Ao longo de máis de 20 anos, Studio XXI Producciones S.L. foise anovando constantemente, incorporando ás súas instalacións a tecnoloxía máis avanzada en sonorización para dar servizo ás principais canles de televisión, distribuidoras, produtoras de cine e televisión, e axencias de publicidade, tanto nacionais como estranxeiras. Studio XXI Producciones S.L. dispón de 500 m2 no centro da Coruña, con 5 salas polivalentes (rexistro de voces e mesturas para TV), unha sala de rexistro de voces para cine de distribución e efectos, 2 salas de mesturas, sala de edición e sala de subtitulado, cuns equipos totalmente dixitalizados.

Actualizado o: 12-11-2014

[{"razon_social":"Studio XXI Producciones, S.L.","enderezo_social":"Francisco A\u00f1\u00f3n, 4 Baixo","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981279933","latitud":"0","longitud":"0"}]

Francisco Añón, 4 Baixo
A Coruña (A Coruña)

Tlfn: 981279933
Fax: 981140150