Acceder al contenido principal

imaxin|software

Factoría de Software e Multimedia S.L. (marca comercial imaxin|software) é unha empresa dedicada ao desenvolvemento de servizos e solucións avanzadas de software e multimedia, especializada en enxeñaría lingüística e produtos educativos.

Actualizado o: 12-02-2013

[{"razon_social":"Factor\u00eda de Software e Multimedia S.L.","enderezo_social":"Salgueiri\u00f1os de abaixo n\u00ba11 L6","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981554068","latitud":"","longitud":""}]

Salgueiriños de abaixo nº11 L6
Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlfn: 981554068
Fax: 981554988