Acceder al contenido principal

Quobis Networks

Quobis ofrece consultoría experta en tecnoloxías emerxentes de comunicacións unificadas baseada en estándares abertos. Enfócase na prestación de servicios a operadores de telecomunicaciónes e xestores de grandes redes, que buscan novas oportunidades de crecemento, ocupando así un posto de liderado nese ámbito.

Actualizado o: 23-01-2012

[{"razon_social":"Quobis Networks SLU","enderezo_social":"Pol\u00edgono Industrial A Granxa, parcela 260","localidade":"O Porri\u00f1o","telefono":"902999465","latitud":"","longitud":""}]

Polígono Industrial A Granxa, parcela 260
O Porriño (Pontevedra)

Tlfn: 902999465
Fax: 902510740