Acceder al contenido principal

Redegal

Redegal constitúese no ano 2004 con profesionais TIC especializados no desenrrolo de solucións tecnolóxicas para empresa, capaces de satisfacer as necesidades de comunicación e xestión dos nosos clientes. A nosa tecnoloxía núcleo de negocio é o Software Libre, complementado con iniciativas FLOSS, como por exemplo, aplicacións web, virtualización de servidores e máquinas, xestión de redes, plataformas de educación, administración electrónica, etc. Na nosa carreira por a excelencia e a innovación, aportamos solucións para a difusión da Oferta Turística, apostando por a web como canle accesible a gran cantidad de usuarios, e aproveitando a potencia do CSM TYPO3 para engadir e xestionar contidos como vídeos, imaxes, mapas ou tours en 3D. Redegal ten o reto de confirmar as súas decisións para axudarlle a sacar maior partido ás solucións que cambian a tendencia de mercado. Para iso prestamos servizos profesionais de auditoría e consultoría de alto valor engadido. Pero por enriba de todo, distinguímonos pola nosa paixón pola excelencia e polo compromiso de axudar ao cliente a acadala.

Actualizado o: 12-12-2014

[{"razon_social":"Redegal, S.L.","enderezo_social":"Parque Tecnol\u00f3xico de Galicia","localidade":"Ourense","telefono":"988549858","latitud":"0","longitud":"0"},{"razon_social":"Redegal, S.L.","enderezo_social":"R\u00faa Telleira 11 entresuelo","localidade":"Ourense","telefono":"988549858","latitud":"0","longitud":"0"},{"razon_social":"Redegal, S.L.","enderezo_social":"Conde de Torrecedeira 34, Oficina 5","localidade":"Vigo","telefono":"988549858","latitud":"0","longitud":"0"}]

Parque Tecnolóxico de Galicia
Ourense (Ourense)

Tlfn: 988549858
Fax: 988549857