Acceder al contenido principal

Bdunk

Bdunk é unha empresa onde se une FLOSS (Free/Libre Open Source Software) co mundo real. Traballan con hárdware libre (Arduino). Para poder actuar no contorno usan a linguaxe Processing coa que crean aplicacións de domótica ou industriais.

Actualizado o: 23-01-2012

[{"razon_social":"Bdunk","enderezo_social":"Avda Conde Fenosa 45, 6A","localidade":"O Barco de Valdeorras","telefono":"657258937","latitud":"","longitud":""}]

Avda Conde Fenosa 45, 6A
O Barco de Valdeorras (Ourense)

Tlfn: 657258937
Fax: -