Acceder al contenido principal

Estrella Moreira

Tradución de páxinas web, software, aplicacións de inglés e alemán. Revisión de textos en castelán. Xestión de documentación proxectos internacionalización. Presencia web en mercados foráneos.

Actualizado o: 12-06-2018

[{"razon_social":"Estrella Moreira - Traductora - Xestora internacionalizaci\u00f3n","enderezo_social":"C\/ H\u00f3rreo 22, 3\u00ba","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"659454632","latitud":"42.8761","longitud":"-8.54409"}]

C/ Hórreo 22, 3º
Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlfn: 659454632
Fax: -