Acceder al contenido principal

Pexego

PEXEGO SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L é un spin off da Universidade de Santiago de Compostela e nace como unha IEBT (Iniciativa Empresarial de Base Tecnolóxica); cualificada pola Xunta de Galicia, desenvolve a súa actividade no ámbito das novas tecnoloxías da información e a comunicación, e céntrase en tres liñas de negocio ben diferenciadas: ? Aplicacións en software libre a medida para empresas, sobre todo en soporte online (ERPs, comercio electrónico, xestión, etc). ? Proxectos de e-learning e materiais multimedia formativos e divulgativos ? Simuladores sociais, industriais e de proceso on-line/off-line. Nos últimos anos PEXEGO apostou polo sóftware libre como elemento clave no desenvolvemento dos seus produtos e participan así no desenvolvemento de código libre no marco da sociedade do coñecemento.

Actualizado o: 23-01-2012

[{"razon_social":"Pexego Sistemas Inform\u00e1ticos sl","enderezo_social":"Avenida de Magoi 66","localidade":"Lugo","telefono":"982801517","latitud":"","longitud":""}]

Avenida de Magoi 66
Lugo (Lugo)

Tlfn: 982801517
Fax: 982801517