Acceder al contenido principal

Fundación Pública Gallega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA)

Computación-Soporte ó desenvolvemento

Descrición funcional da solución:

Defínese o servizo de Soporte ao Desenvolvemento como un servizo de axuda ao desenvolvemento de software de usuario. O servizo comprende axuda e colaboración en programación en diversas linguaxes, ... [+]

Tipo de produto/servizo: Software especializado

Subcategoría de produto/servizo: Software de carácter científico-técnico (simulación, análise estatístico ...)

Horas de cálculo

Descrición funcional da solución:

O servizo de horas de calculo ofrece a posibilidade de executar simulacións nos servidores de calculo do centro. Para iso utilízase o sistema de colas instalado nos equipos e os usuarios con conta ... [+]

Tipo de produto/servizo: Hardware, Software e Sistemas de base

Subcategoría de produto/servizo: Solución Integral de Sistemas (CPDs, almacenamento, comunicacións, seguridade, xestión de usuarios...)

Procesamento cartográfico dixital

Descrición funcional da solución:

Calquera proxecto de cartografía dixital require que se integre a información cartográfica proveniente de diversas fontes. Grazas a que a información xeográfica organízase como capas de datos, ... [+]

Tipo de produto/servizo: Software especializado

Subcategoría de produto/servizo: Plataformas XIS

BACKUP CESGA

Descrición funcional da solución:

O servizo de backup remoto ofrece a posibilidade de facer copias de seguridade a través da rede ao sistema de backups do centro, ben a disco ou a cinta, en función das necesidades, así como ... [+]

Tipo de produto/servizo: Hardware, Software e Sistemas de base

Subcategoría de produto/servizo: Solución Integral de Sistemas (CPDs, almacenamento, comunicacións, seguridade, xestión de usuarios...)

ALMACENAMENTO DE DATOS

Descrición funcional da solución:

O servizo de almacenamento de datos que proporciona o Cesga, está orientado ao almacenamento e tratamento de información de altas prestacións, grandes volumes de datos e de alta dispoñibilidade e ... [+]

Tipo de produto/servizo: Hardware, Software e Sistemas de base

Subcategoría de produto/servizo: Solución Integral de Sistemas (CPDs, almacenamento, comunicacións, seguridade, xestión de usuarios...)