Acceder al contenido principal

Comasis

Microsoft Share Point

Descrición funcional da solución:

Impartimos cursos de formación para axudar ás empresas á deplegar a tecnoloxía Sharepoint de Microsoft. [+]

Tipo de produto/servizo: Formación

Subcategoría de produto/servizo: Formación presencial

Social Intranet

Descrición funcional da solución:

Intranet para intercambio e xestión de documentos entre os usuarios dunha organización.  [+]

Tipo de produto/servizo: Solucións de xestión empresarial

Subcategoría de produto/servizo: Aplicación para xestión documental (ECM)

Social Extranet

Descrición funcional da solución:

Extranet colaborativa con soicos e proveedores para intercambio de todo tipo de información (prezos, facturas, catálogos, asistencia técnica,...) e facilitar a ... [+]

Tipo de produto/servizo: Solucións de xestión empresarial

Subcategoría de produto/servizo: Aplicación xestión vendas

Social Project

Descrición funcional da solución:

Ferramenta colaborativa desenvolvida a partir da tecnoloxía Sharepoitn de Microsoft para facer da xestión de proxectos un proceso moi sinxelo e que aporta melloras produtivas ... [+]

Tipo de produto/servizo: Solucións de xestión empresarial

Subcategoría de produto/servizo: Aplicación para xestión proxectos

Satrategic Management Plan

Descrición funcional da solución:

Ferramenta colaborativa capaz de optimizar os recursos dispoñibles para deseñar o plan estratéxico máis axecitado en cada momento. [+]

Tipo de produto/servizo: Solucións de xestión empresarial

Subcategoría de produto/servizo: Planificación Estratéxica