Acceder al contenido principal

Estrategia y Organización, S.A. (EOSA)

Vixilancia estratéxica

Descrición funcional da solución:

Cada vez cobra maior relevancia no mundo empresarial a necesidade de estar ao tanto de todo aquilo que poida influír directa ou indirectamente na actividade desenvolvida. Saber acceder ao ... [+]

Tipo de produto/servizo: Auditoría e consultoría

Subcategoría de produto/servizo: Vixilancia estratéxica

Desenvolvemento de webs corporativos

Descrición funcional da solución:

O servizo de desenvolvemento de webs corporativos basease na seguinte metodoloxía: Definición de obxectivos e target das webs Definición da ... [+]

Tipo de produto/servizo: Portais e Plataformas Web

Subcategoría de produto/servizo: Xestores de Contidos (CMS), Webs coorporativos, intranet, extranet

Xestión de redes sociais

Descrición funcional da solución:

O servizo de xestión de redes sociais basease na seguinte metodoloxía: Definición da estratexia de posicionamento en redes ... [+]

Tipo de produto/servizo: Portais e Plataformas Web

Subcategoría de produto/servizo: Redes Sociais (Blogs, Wikis, Foros, aplicativos Redes Sociais, ...)