Acceder al contenido principal

Betick S. L.

Joomla

Descrición funcional da solución:

Joomla é o sistema de xestión de contidos máis popular da web. É empregado tanto por individuos, pequenas e medianas empresas ou grandes organizacións para crear dun xeito doado e flexible unha ... [+]

Tipo de produto/servizo: Portais e Plataformas Web

Subcategoría de produto/servizo: Xestores de Contidos (CMS), Webs coorporativos, intranet, extranet

Tenda on line

Descrición funcional da solución:

Implantación de tendas on line baseadas en CMS (Prestashop, Magento) segundo as necesidades do cliente. Servicio de cosultoría e asesoría técnica. [+]

Tipo de produto/servizo: Portais e Plataformas Web

Subcategoría de produto/servizo: Xestores de Contidos (CMS), Webs coorporativos, intranet, extranet