Acceder al contenido principal

Ubiplay Mobile

Desenvolvemento de aplicacións para teléfonos móbiles

Descrición funcional da solución:

Convertemos as túas ideas en realidades a través dun completo servizo de chave en man, é dicir, simplemente terás que ocuparte de explicarnos ... [+]

Tipo de produto/servizo: Desenvolvemento de Software e Contidos

Subcategoría de produto/servizo: Solucións mobilidade

Bundle Apps & White Label Market Places

Descrición funcional da solución:

As bundle apps son aplicacións contedoras de contidos diversos. Por exemplo, imaxínate que es unha editorial de libros de cociña e queres facer unha ... [+]

Tipo de produto/servizo: Desenvolvemento de Software e Contidos

Subcategoría de produto/servizo: Solucións mobilidade

Solución para turismo e tempo libre

Descrición funcional da solución:

Trátase dun servizo especialmente deseñado para pór en valor espazos de interese. Facilítalle ós usuarios o acceso ... [+]

Tipo de produto/servizo: Desenvolvemento de Software e Contidos

Subcategoría de produto/servizo: Solucións mobilidade