Acceder al contenido principal

Solución: Tenda on line

Nome da Entidade/Empresa: 

Betick S. L. [Ver Máis]

Descrición funcional da solución:

Implantación de tendas on line baseadas en CMS (Prestashop, Magento) segundo as necesidades do cliente. Servicio de cosultoría e asesoría técnica. [+]

Tipo de produto/servizo: Portais e Plataformas Web

Subcategoría de produto/servizo: Xestores de Contidos (CMS), Webs coorporativos, intranet, extranet

Sector de actividade ao que vai dirixido: Actividades informáticas

Subsector ao que vai dirixido: Todos

Tamaño de empresas ao que vai dirixido: Indeferente

Software Libre: Si

Caso(s) de éxito(s):  2(Pequeno comercio)