Acceder al contenido principal

PLAN DE ACCIÓN

A posta en marcha do MapaTIC.gal estrutúrase entorno a cinco Fases de Execución:

FASE 0: DESEÑO MAPATIC.GAL

FASE 1: OFERTA TECNOLÓXICA-DEMANDA TECNOLÓXICA

FASE 2: INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

FASE 3: EVALUACIÓN, MANTEMENTO E CONSOLIDACIÓN

FASE 4: INTERNACIONALIZACIÓN